۲۲ آذر ۱۳۸۴

... امروز دیگر هوا پاك است

آنها میآیند ... اینها میروند فقط یك ردپا ماندنی است به افق چشم بدوز پیش پا تاریك است بقیه عكسها
هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
نام Name
ایمیل Email
سایت Website
پیغام Message
کد امنیتی : Security Code :
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.
326260